Här finns Yesterday Matkasse

Saknar du oss i din stad?

Gå in hos din butik och fråga hur de arbetar med matsvinn. Fråga om det skulle vara intressant för de att spara pengar i avfallshanteringen genom att minska sitt avfall och ta ett socialt hållbart ansvar för samhället.

Ta sedan visitkort eller kontaktuppgifter på butikschefen och maila dessa till oss: info@charityoffood.se.
Vi kontaktar därefter din butik.

För varje butik som du har hjälpt oss att få ett avtal med så ger det dig fritt helår abonnemang i 1 år.